Отказ от отговорност

С достъпа до и разглеждането на уебсайта на The Classic Car Factory посетителите се съгласяват с разпоредбите на този отказ от отговорност. Разпоредбите на този отказ от отговорност могат да бъдат променяни изцяло или частично по всяко време.

Изменението влиза в сила на датата, на която е публикувано на уебсайта.

ИДЕНТИЧНОСТ

www.theclassiccarfactory.be е сайт, принадлежащ на Beltia Automotive SRL, чието седалище е на адрес Rue Waloppe 2, 4540 AMAY, регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер BE 0892.283.303, наричана по-долу „Beltia automotive“.

Тя се управлява от нейните служители и директори.

www.theclassiccarfactory.be е уебсайт, който представя дейността си в областта на отдаването под наем на ретро автомобили и аксесоари, свързани с моторните спортове, организирането и популяризирането на дейности, свързани с моторните спортове, както и сайт за електронна търговия за продажба на ретро аксесоари, свързани с моторните спортове.

Ако имате някакви въпроси относно нашия отказ от отговорност, моля, изпратете имейл на следния адрес: info@theclassiccarfactory.be. Този сайт се хоства от Digital Ocean, чийто главен офис се намира на адрес avenue of the americas n°101 ( 10-и етаж) NY10013 Ню Йорк (САЩ).

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Информацията, налична на нашия уебсайт, има за цел да :

– да представя и популяризира дейността на Beltia Automotive – Classic department, както и да информира обществеността за данните за контакт с компанията.

– да поискате информация за дейността на Beltia Automotive – отдел Classic

– да ви позволи да се абонирате за бюлетина на The Classic Car Factory

– свържете се с компанията

– да продава и предоставя възможност за онлайн покупка на автомобилни аксесоари. Тези покупки се подчиняват на общите условия за продажба на Beltia Automotive – Classic department.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Уебсайтът www.theclassiccarfactory.be е създаден възможно най-съвестно.

Beltia Automotive се стреми да поддържа информацията на Сайта актуална.

Съдържащата се в него информация обаче може да бъде променена.

Поради това посетителите на Сайта са длъжни да проверят информацията, предоставена на Сайта, по друг начин, като се свържат с нас.

Сайтът е подсигурен с всички разумни и възможни средства, за да се избегнат, доколкото е възможно, неудобствата, причинени от технически грешки.

Въпреки това не можем да гарантираме, че сайтът винаги ще бъде свободен от прекъсвания, вируси, технически проблеми или други компютърни престъпления.

Beltia Automotive отхвърля всякаква отговорност за преки или косвени щети, произтичащи от консултирането или използването на сайта и неговото съдържание.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ – ЛИЧНИ ДАННИ

www.theclassiccarfactory.be съдържа хипервръзки към уебсайтове или социални мрежи на трети страни, върху които нямаме контрол (технически или свързан със съдържанието). Beltia Automotive отхвърля всякаква отговорност за преки или косвени щети, произтичащи от консултирането или използването на тези уебсайтове и тяхното съдържание.

Освен това използването на този сайт от сайтове на трети страни не е разрешено без нашето предварително писмено съгласие, което може да бъде поискано по електронна поща на следния адрес: info@theclassiccarfactory.be.

ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаваме поверителността ви. Всички лични данни, които въвеждате на нашия уебсайт, ще бъдат третирани с максимална поверителност. За повече информация, моля, вижте пълната ни Декларация за поверителност.

В рамките на нашите дейности Beltia Automotive съхранява следните лични данни:

– пълно име ;

– Име на компанията

– Адрес/седалище ;

– НОМЕР НА ДДС

– адрес на електронна поща ;

– телефонен номер ;

– номер на кредитна карта и банкова сметка, ако е приложимо.

– IP адрес

Тези данни се съхраняват в съответствие със Закона от 30 юли 2018 г. за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („ОРЗД“). Администраторите на данни са администраторите.

Посетителите имат право да поискат достъп до личните си данни, да коригират неточните си лични данни, да възразят срещу обработването на личните си данни на законни основания и да поискат изтриване, ограничаване на обработването или преносимост на личните си данни.

За да упражните тези права, просто изпратете имейл на адрес info@theclassiccarfactory.be.

Посетителите на Сайта се съгласяват, че Beltia Automotive може да съхранява и обработва лични данни за следните цели:

– да отговаряте на искания за информация, направени чрез формуляра за контакт;

– сключване на договор между посетителя и компанията;

– бюлетин за продуктите, които продаваме.

– изпращане на оферта в отговор на заявката на посетителя.

– да издавате фактури, когато е необходимо;

– случайна информация за продукти, предлагани от Beltia Automotive ;

– информация за събития като дни на отворените врати и др.

– позволяват онлайн покупки на предлаганите продукти.

В никакъв случай вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети страни нито за целите на директния им маркетинг, нито по каквато и да е друга причина.

COOKIES

Когато посещавате нашия уебсайт, на вашия компютър или мобилно устройство се записват малки текстови файлове, наречени „бисквитки“. Бисквитките ни позволяват да разпознаем вашето устройство при следващото ви посещение, така че да не се налага да въвеждате или изтегляте същата информация всеки път. Някои от тези „бисквитки“ са от съществено значение, а други ни дават представа за това как използвате нашия уебсайт и как можем да подобрим удобството на нашите услуги.

Бисквитката не може да бъде прочетена от друг уебсайт, освен от този, който я е създал.

Нито една от тези информации не се предава на трети страни, освен в случаите, когато Beltia Automotive е получила предварителното съгласие на посетителя или когато разкриването на тази информация се изисква от закон, съдебно разпореждане или друг административен или съдебен орган, упълномощен да се запознае с нея.

Някои бисквитки не изискват предварителното съгласие на посетителя, тъй като са строго необходими за функционирането на уебсайта или единствената им цел е да улеснят електронната комуникация. Те включват бисквитки за идентифициране на сесията, бисквитки за удостоверяване и бисквитки за персонализиране на интерфейса.

Други бисквитки, издадени от трети страни, се наричат „постоянни“. Те остават на терминала на посетителя, докато не бъдат изтрити или не изтече срокът им на валидност.

Тъй като тези „бисквитки“ се издават от трети страни, използването и съхранението им се подчинява на техните собствени политики за поверителност, връзките към които са посочени по-долу. Това семейство бисквитки включва бисквитки за измерване на аудиторията, рекламни бисквитки (които Beltia Automotive не използва) и бисквитки за споделяне в социалните мрежи (които Beltia Automotive не използва).

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr

Можете да настроите интернет браузъра си да не получава „бисквитки“, да ви предупреждава, когато се инсталира „бисквитка“, или да изтрива „бисквитките“ след приключване на сесията ви. Възможно е някои графични елементи да не се показват правилно или да не можете да използвате определени приложения, когато бисквитките са деактивирани в браузъра ви.

С разглеждането на Сайта посетителите изрично се съгласяват с управлението на бисквитките, както е описано по-горе.

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В САЙТА

Съдържанието и архитектурата на този сайт са собственост на Beltia Automotive.

Всяко възпроизвеждане или използване за публично представяне на този сайт и неговото съдържание по какъвто и да е начин е забранено без предварителното писмено съгласие на Beltia Automotive.

Когато е приложимо, информацията и/или исканията за използване или възпроизвеждане трябва да се изпращат по електронна поща на следния адрес: info@theclassiccarfactory.be.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

В случай на спор се прилага само белгийското право и компетентни са само съдилищата в съдебния район на седалището на Beltia Automotive. Beltia Automotive обаче може да реши да прибегне до медиация с участието на медиатор, одобрен от Федералната комисия по медиация, с цел разрешаване на спора по този начин.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако имате някакви въпроси относно съдържанието на нашия сайт, моля, свържете се с info@theclassiccarfactory.be.

Item added to cart.
0 items - 0